Szenvedély, pszichoanalízis és káosz

Absztrakt: 

A cikk a szenvedély kérdéséből kiindulva valójában a lelki élet szerveződéséről szól. Úgy tűnik ugyanis, hogy lelki egyensúlyunk törékeny alapokon nyugszik, és sokszor ez szenvedésünk kiinduló pontja. A terápiát keresők egy jelentős hányada nehezen tolerálható vágyaktól szenved, amelyekhez azonban nem kevésbé szenvedélyesen ragaszkodik. Mindezt a káosz félelme lengi be, ami a megbolondulás érzetével járhat. Emiatt ragaszkodunk a külső és belső, sokszor merevnek tűnő és elviselhetetlen szabályainkhoz, a szabályok feszegetését pedig – noha szabadságvágyunk diktálja őket – ellenérzéssel fogadjuk. A szenvedély kérdése tehát elválaszthatatlan a szabályozástól. A fentiek értelmében a pszichoanalízis kezdetektől a szabályokat feszegette, mivel az indulatszabályozás korabeli elfogadott formáit kérdőjelezte meg. Freud korában az önkontroll és önszabályozás a jólneveltség alapja volt, és tabunak számított a szenvedélynek akárcsak a felemlegetése is. A pszichoanalízis azonban a szenvedély kérdését társadalmi kalodájából kiszabadította, a szexuális vágyat és agressziót nyílt témává tette. Szerencsére az analitikus elmélet az énszerkezetbe beépített egy kulturális alapokon nyugvó instanciát, a felettes ént, ami némi megnyugvást hozott a káosztól rettegő publikum számára. Az analitikus elmélet későbbi fejlődése folyamán újabb és újabb szabályozási tabukat feszített szét, míg el nem érkezett a kapcsolati szemléleten keresztül egy olyan finomhangolást feltételező szabályozásig, ami a káosz és egyensúly határait elvékonyította. Cikkemben a szenvedély témájának apropóján végül amellett fogok érvelni, hogy a lélek a káosz és beszabályozottság mezsgyéjén egyensúlyozva, a nagyfokú kilengéssel nagyfokú szabadságot is nyer, ami nagyobb fokú alkalmazkodást tesz lehetővé, mint a merev beszabályozottság. Ilyen értelemben az analitikus terápia a külső és belső viszonyokhoz való alkalmazkodás növelésével az egyén mozgásterét szélesíti. Az analízis tehát már rég nem csak az élvező- és munkaképesség növelését, hanem a megszenvedett alkalmazkodást segíti, ami végső soron a szenvedést csökkenti. Ezt fogja illusztrálni a klinikai anyag is.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.