Szembenézés és tagadás Radnóti Miklós prózájában A Napló és az Ikrek hava pszichoanalitikus interpretációja

Absztrakt: 

Az Ikrek hava és a Napló egy identitás története: előbbi a „ki vagyok én”, utóbbi a „hova tartozom” kérdést feszegeti. Gyökereik ugyanakkor közösek: összeolvasztják a gyermekkort a felnőttkorral, a múltat a jelennel és a mesét a valósággal. Az Ikrek hava című elbeszélés számvetésként született egy olyan élethelyzetben, amikor Radnótiban tudatosult zsidósága miatti sebezhetősége, és felismerte azt a történelmi, politikai helyzetet, mely
saját halálának képét vetítette előre. A jövőtől való félelem arra késztette, hogy újraélje gyermekkorának traumatikus emlékeit, és új kifejezésformát keressen számukra. Az emlékezés hűsége és az emlékek valódisága kérdőjeleződik meg, ahogy a múlt a jelenben újraíródik, újabb jelentéseket kap. A gyermek szavaival fogalmazza meg a felnőtt tanulságát: a múltbeli traumák hatását személyiségének formálódásában, bizonytalan identitásában. A kamaszkori identitásválságot ismétli felnőttként, tudatosul benne a koherens élettörténet és önmaga defniálásának hiánya. Szövegbe töltögeti hiányos emlékeit, érzelmekkel és a felnőtt reflexióival látja el őket, és a szavak erejével idézi vissza elvesztett ikertestvérét is. Az Ikrek hava az önanalízis példája, kísérlet az élettörténet folytonosságának megteremtésére, vágy a „befejezettségre”. Radnóti-örvényemben az emlékezés, trauma és identitás kérdéseihez térek vissza újra és újra, melyeket az Ikrek hava – Napló a gyerekkorról és a Napló segítségével próbálok megragadni, különös tekintettel az élettörténetet és életművet dinamizáló szembenézés és tagadás kettősségre.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.