Introjektív folyamatok a filmbefogadásban

Absztrakt: 

A film és pszichoanalízis közötti korreszpondenciák keresésének egyik kitüntetett területe a filmbefogadás kutatása, a nézőben zajló lelki folyamatok pszihodinamikus vizsgálata. Tanulmányunkban Alferd Hitchcock (1958) Szédülés című filmjének általunk végzett befogadás-vizsgálatát mutatjuk be, amelyben célunk a nézői élmény introjektív tartalmainak azonosítása. Megközelítésmódunk elméleti alapját a filmelmélet pszihoanalitikus irányzata, a Screen-paradigma jelenti, amely kiemelten foglalkozik a film nézőre gyakorolt erőteljes hatásával, a film által közvetített mögöttes tartalmak nézői szubjektum konstituálódásban betöltött szerepével. Saját kutatásunkban az irányzat film által determinált helyzetben lévő néző-modelljéből indultunk ki, ugyanakkor attól eltérően a film ideológiai tartalma helyett a film pszichodinamikus motívumainak tulajdonítottunk meghatározó szerepet. A film pszichodinamikus motívumainak hatását a nézők filmnézés előtti és utáni helyzetben mért pszichés jellemzőinek, tárgykapcsolati mintázatainak az összehasonlításával vizsgáltuk.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.