Az anya és az apa metaforái Charles Baudelaire A Romlás Virágai című verseskötetében

Absztrakt: 

A tanulmány a művészi alkotófolyamatot vizsgálja: költői sorsról, irodalmi alkotásról és pszihoanalitikus értelmezésről kíván szólni, pszichoanalitikus irodalomkritikusként az "újraalkotó" szemszögéből - Charles Baudelaire A Romlás Virágai című verseskötetének egy olvasatán keresztül. Amennyiben a műalkotást nyitottnak tekintjük (Eco), a költői szöveget a pszichoanalitikus szövegértelmezések által életre kelő, elven, más szövegekkel egyenrangú, azokkal kapcsolatban álló (azaz intertextualitásban létező) és folyamatosan változó "élő szövetként" (Kristeva), melyben a "nyelvbe íródott szubjektum" (Lacan) tetten érthető, akkor a költői szöveg olvasása révén a tudattalanul artikulált hiányt is megleljük, mihelyst az értelmező "játékba kezd" a jelölőkkel, a rímekkel, a költői nyelv szövetébe íródó tartalmakkal. Egy ilyen olvasási mód személyes kontrukció egyuttal játék, és remélhetőleg együttgondolkodásra is késztet. Charles Baudelaire A Romlás Virágai című verseskötetében a tenger és a tükör metaforájában, "anyagiságában" jelenik meg az "anya" témája, míg a "halott apa" szövetében "anyagtalanul" tűnik föl, mint egy látomás, emlék, vagy töredék. Az egyes versolvasatok révén egyúttal a lacani szubjektum tükörhelyzetbe "dermedt" sorsa is kirajzolódik, s a költő lehetséges kiutakat is megfogalmaz a szubjektum számára.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.