Az álomfejtésről – ma

Absztrakt: 

A szerző tanulmányában az álmok pszichoanalitikus értelmezésében Freud Álomfejtése óta történt haladás néhány fontos állomásával és azok technikai következményeivel foglalkozik. Az álom funkcióját illetően már a kezdetektől jelentkeztek a Freudétól elté- rő nézetek, ezek közül sok szempontból tekinthető a mai felfogás előzményének Ferenczi koncepciója az álmok trauma-feloldó szerepéről. Az álom szerepének teoretikus átértéke- lése az érzelmi élmények feldolgozásában, illetve az arra való képtelenségben, elsősorban Bion és Ogden munkásságának eredménye. Az álomfejtésben újabb fontos változást ho- zott az implicit memória szerepének, illetve a mentalizációs képesség kialakulását meg- előző ún. pszichés ekvivalencia szintjén való működésnek a felismerése és használata. Az implicit memória, a nem elfojtott tudattalan felfedezése és használata a pszichoanaliti- kus álomértelmezésben megnyitotta az utat a preszimbolikus, preverbális időszak kapcso- lati élményeihez. A mentalizációs képesség kialakulási és elakadási útjának ismerete szin- tén új dimenziókat nyitott meg az álomértelmezésben. Fonagy szerint a borderline bete- gek álmai a lélek mentalizációs képességének kialakulása előtti élmény-feldolgozási mód- jának maradványait jelenítik meg.
Ezek a felismerések új lehetőségeket nyitottak a súlyos, kora gyerekkori traumák követ- keztében kialakult karakterzavarok, valamint a terápia során regresszív szakaszba jutó betegek álmainak értelmezésére.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.