Az alkotás pszichoanalitikus felfogása – A klasszikus nézetektől napjainkig

Absztrakt: 

A tanulmány azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a pszichoanalízis, amely kezdetektől élénk érdeklődést mutatott az alkotás folyamata iránt, és nézte
annak beágyazottságát a személyiségbe, meg tudta-e újítani alkotáselméleti koncepcióját is úgy, ahogyan azt a tudattalan dinamikával és a terápiás folyamattal tette. Ezt vizsgálandó a cikk számba vesz néhány klasszikus elméletet, mint például Freud szublimáció-, Hermann tehetség-, Klein és a tárgykapcsolat-elmélet megfontolásait, vagy Krisnek az alkotás szolgálatában létrejövő regresszió-elméletét, és nézi ezek további sorsát az elméletalkotásban. Továbbá azt vizsgálja, hogy a ma relevánsnak tekintett személyiségelméletek milyen új utakat jelölnek ki az alkotás kérdésében. Nézi például, hogy az interszubjektív látásmód, ami óhatatlanul relativizálja a terápiában résztvevők szerepét, relativizálja-e például a tehetség kérdését is. Nézi továbbá, hogy a bioni álmodozási képesség, amely a tartalmazási kapacitás és szempontváltás lényegi eleme, és mint ilyen az indulatszabályozás leghatékonyabb eszköze a mindennapi életben épp úgy, mint a terápiában, szerepet játszik-e az alkotásban is. A kortárs szakirodalom szerint szerepet játszanak, de az változatlanul kérdés, hogy ezen elméletek kiegészítik vagy kiszorítják-e a korábbi magyarázó elveket. A cikk amellett érvel, hogy a klasszikus elméletek egyirányú, determinisztikus elemei mára érvényüket vesztették, de a többi a mai elméletekkel felfrissülve az alkotás pszichoanalitikus koncepciójában érvényesnek tekinthető.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.

Amennyiben korábban már előfizetett az online tartalmakra és most nem tudja olvasni a cikkeket, akkor valószínűleg lejárt az egy éves előfizetői periódusa. Kérjük a felhasználói fiókjában ellenőrizze az előfizetés dátumát.

Üdvözlettel:
A Lélekelemzés szerkesztősége