Hamis szelf kifejeződés a hasonmásban és a kísérteties idegenségérzetben

Absztrakt: 

Freud 1919-ben vezette be és kapcsolta össze a kísérteties (Unheimlich) és a hasonmás (Doppelgänger) fogalmát az elfojtott visszatérésével. Más pszichoanalitikus szerzők elméleti megfontolásai és terápiás gyakorlata szerint a nárcisztikus patológia megnyilvánulásaiban is megfigyelhetők ezek a jelenségek. Tanulmányomban – Sheldon Bach megközelítése alapján – amellett fogok érvelni, hogy súlyos nárcisztikus páciensek esetében
az Unheimlich – a kísérteties idegenségérzet – összefügg a szelf folytonosságának hiányával, a hasonmás jelenség pedig a hamis szelfműködés egyik jellegzetes megnyilvánulása. Egy súlyos nárcisztikus páciens pszichoanalíziséből vett részletekkel fogom alátámasztani a hamis szelf, hasonmás és kísérteties idegenségérzet összefüggéseit, és bemutatom, hogy a hamis szelffel folytatott munka hogyan tette lehetővé a hasonmásélmények azonosítását, szelf-reprezentációkká alakítását és ezek integrációját az egyre koherensebbé váló szelfbe. A szelfkoherencia kialakulása egyben a kísérteties idegenségérzettől való fokozatos megszabadulást és a szelffolytonosság élményének átélését eredményezte.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.