Pszichoanalitikus megközelítés pszichózissal élők családterápiájában

Absztrakt: 

Freud pszichotikus páciensek analitikus terápiáját kivihetetlennek ítélte, mivel véleménye szerint a pszichotikusok nem képesek az áttételre, melyet az analitikus kezelés prerekvizitumának tartott. Nunberg, Klein, Sullivan, Federn, Pichon Rivière, Searls és sokan mások nem osztották Freud és Abraham pszichotikusok analizálhatatlanságáról alkotott nézeteit, és bátran analizáltak ilyen esetekben, és az áttételekkel is dolgoztak. Az elmúlt 2 évtizedben számos randomizált, kontrollált vizsgálat eredménye alapján a legtöbb szakember egyetért abban, hogy pszichotikusok kezelésében a kombinált gyógyszeres és pszichoterápiás kezelések a leghatékonyabbak. A pszichoterápiás kezelések közül a realitás-központú, viselkedés-orientált technikák a bizonyítottan alkalmasabbak, szemben a belátásra törekvő, exploratív terápiákkal. A standard pszichoanalízis és az analitikusan orientált terápia aránytalanul nagy idő- és energia-ráfordítás mellett sem kellően eredményes, ezért a legtöbb szakember, szakirodalom nem ajánlja. Voltaképpen csak
a család és csoportterápiák hatékonysága bizonyított, szemben az individuális kezelésekével. A szerző pszichotikusok, különösen szkizofréniával élők és családjaik kezelésének két évtizedes tapasztalatai alapján arra az eredményre jutott, hogy bár az érintettek alapvetően nem fogadókészek rá, alkalmassá tehetők analitikus megközelítésű terápiás munkára. Az analitikus megközelítés ebben az esetben nem elsősorban értelmezést jelent, és nem az adekvát insight elérését célozza, hanem a pszichotikus tünetek elhárításként való kezelésével és alternatív, érettebb defenzív mechanizmusok erősítésével, a mentalizáció fejlesztésével érettebb, hatékonyabb stresszkezelést eredményez, mellyel elkerülhetők a pszichotikus dekompenzáció epizódjai. Igaz, a tömeges ellátásban a pszichoanalitkus technika és szemlélet nem tűnik széleskörűen alkalmazhatónak, a tapasztalat szerint ez a fajta megközelítés hosszú távon önállóbb, jobb minőségű életre biztosít lehetőséget. Az analitikus szemléletű családi és közösségi intervenció szignifkánsan megváltoztatja a környezet pszichotikusokkal szembeni attitűdjét, befogadó képességét, ami jelentősen kihat a pszichotikus ember tüneteire, viselkedésére, állapotára.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.