Nyelvhasználat, szublimáció és szelf-kohézió a kreatív tevékenységben és a terápiás folyamatban

Absztrakt: 

Pszichológiai szempontból az irodalmi szövegek megalkotása illetve a terápiás önfeltárás során kialakított narratívák az érzelmek kifejezésére, a szelf koherenciájának kialakítására és fenntartására irányulnak. Ez csak sajátos nyelvhasználati feltételek mellett hatékony, amelynek lényege Loewald szerint az, hogy elsődleges és másodlagos folyamatok egyensúlyba kerülnek a szövegben. A verbalizációs készség, mint én-funkció fejlődése,
lehetővé teszi, hogy az elsődleges folyamatokra és képiségre épülő fantázia és a másodlagos folyamat dominanciára épülő kogníció egyensúlyba kerüljön, a belső tartalmak kreatív módon transzformálhatóvá, az átmeneti térben interszubjektíve megoszthatóvá váljanak. Tanulmányomban ennek a működésmódnak a feltételeit vizsgálom mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Áttekintem a klasszikus pszichoanalízis, a budapesti iskola és a modern irányzatok nyelvről kialakított nézőpontjait, majd Csáth Géza munkásságán és néhány élettörténeti mozzanatán keresztül bemutatom a szelf kreatív alrendszere dezorganizációjának következményeit. A dolgozat utolsó részében a klinikai munkából vett példákon keresztül igyekszem megvilágítani a verbalizációs készség defcitjeinek típusait, amelyek a Daniel Stern-i értelemben vett elfojtás és elvetés pszichopatológiai jelenségeinek hátterében állnak.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.