A szülés utáni depresszió és a diszharmonikus szoptatás traumaelméleti háttere

Absztrakt: 

A tanulmányban kísérletet teszünk a szülés utáni érzelmi-hangulati zavarok terápiájának tapasztalataiból kiindulva a traumatizált anya és csecsemője közötti diszharmonikus viszony egyes vonásainak megértésére. Ehhez Ferenczi traumaelméletéből indulunk ki, és a kötődéselméleti vizsgálatok eredményeit, valamint Winnicott egyes gondolatait használjuk vezérfonalul. Végiggondoljuk, hogy az anya-csecsemő terápia során miért és hogyan lehet hasznos a csecsemő jelenléte. Órarészletekkel mutatjuk be azt a helyzetet, amiben az anya projekciói elfedik előle a "valódi" csecsemőt, akit meglátni-a csecsemő jelzéseinek "kiemelésével"- a terapeuta segíthet. Végül a megszülető/megszületett csecsemő és a vajúdó nő élményeit foglaljuk egybe és keressük, melyek a trauma megismétlődésének mozzanatai és a belőle való kigyógyulás esetleges lehetőségei.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.