Konferencia


FELHÍVÁS
a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXVIII. konferenciájára, melynek címe:
KIHÍVÁSOK ÉS KAPASZKODÓK
2022. szeptember 23-24.,

Danubius Hotel Hungária City Center

Budapest, 1074, Rákóczi út 90.
 

A világ számos területén gyors ütemben zajló változásokat figyelhetünk meg, melyek bizonytalanságot, szorongást okoznak bennünk és pácienseinkben is. Az elmúlt 2-2,5 év a COVID járvány hullámaihoz történő alkalmazkodásról szólt, ami generációnk talán legna-gyobb traumája. Egészen ritka egy emberöltőn belül az események olyan együtt állása, amikor az átalakulás ilyen tempójú és ilyen mértékű.
A COVID mellett egyéb kihívásokkal is szembesülünk: a globális felmelegedés érinti a környezetünkkel kapcsolatos alapvető biztonságérzetünket (pl. az évszakok és a természeti környezet állandósága, természeti erőforrások megfogyatkozása). Változóban vannak a testtel, biológiai nemmel, egészséggel kapcsolatos korábbi tudásunk és hiedelmeink is (a járvány rövid és hosszú távú hatásai, gender kérdések) de kérdésessé válhat a hivatásunkkal kapcsolatos biz-tonságérzetünk is (pl. pszichoterápiás képződést, tevékenységet szabályozó új rendeletek, ok-tatás új formái). Globális szinten mindez cirkuláris kölcsönhatásban van a gazdasági-politikai környezettel és a társadalmi együttélésre ható tényezőkkel (pl. szélsőséges nézetek térnyerése, online tér növekvő használata, társadalmi polarizáció).
A változásokat megélhetjük kihívásként, mely valami újra, valami másra késztet ben-nünket, de megélhetjük megszokott kapaszkodóink elvesztéseként is. Hagyományaink, a pszi-choanalitikus elődök elméletalkotó munkássága, az azonosan-hasonlóan gondolkodó kollégák közössége támaszt jelentenek. Ezek a kapaszkodók egyfelől útjelzőként funkcionálhatnak eb-ben az állandóan mozgásban levő világban, de buborékot is képezhetnek körénk, ami elszige-telhet a valóság nehezen megemészthetőnek bizonyuló elemeitől.  
Képesek vagyunk-e megszokott támaszainkat kellően rugalmasan használva fejleszteni gondolkodásunkat és pszichoanalitikus közösségünk, közösségeink működését? Hogyan vál-hatunk egyéni és közösségi szinten is reziliensebbekké? Melyek azok az értékek, melyek stabi-litást jelenthetnek számunkra? Milyen közös jövő elé nézünk és hogyan építjük azt már ma tu-datosan-tudattalanul?
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel, hogyan látjuk, hogyan próbáljuk megérteni pszichoanalitikusként a gyorsan változó világot. Konferenciánk lehetőséget ad a tapasztalat-cserére, közös gondolkodásra, diskurzusra.

CÍM JAVASLATOK:
Változás, szorongás, megtartás
Hagyomány vagy megújulás?
Távterápia, továbbképzés: kihívások és hagyomány
A tudományosság – evidence-based kihívások
Bizonytalanná váló hagyomány és a változás biztonsága
Hívás és (ki)hívás, alkalmazkodás
Kötelék vagy kapaszkodó, korlát vagy megtartás
Átváltozás a változásban
A változások félelme és reménye
A szokások fogsága
Választások kereszttüzében
Online gyerekterápiák – mit tanulhatunk belőlük?
Gyerekek a változó környezetben – amikor csak a változás állandó
Változás hatása a közösségekre – hasadás vagy integráció?

Műfajok részletes leírása

Absztraktok formai és tartalmi követelményei

Az absztraktok beküldési határideje: 2022. május 15.

A Konferencia Programbizottsága:
Csigó Katalin (elnök), Gyomlai Éva, Sinkovics Andrea