Arató Anna Alapítvány pályázati tájékoztatója érvényes 2022-től

Arató Anna Alapítvány pályázati tájékoztatója érvényes 2022-től

Pályázati hirdetmény 3/hét vagy 4/hét pszichoanalitikus folyamat támogatásához
Az alapítvány pályázatot ír ki, amely kifejezetten kiképző analitikusoknál futó folyamat 3. vagy 4. ülésének támogatására, vagy a fentiek valamelyikére történő váltásra vonatkozik.
A pályázható összeg: egy évig legfeljebb 330 000 Ft. Pályázni csak egyszer lehet. Ez alól kivételt képeznek azok, akik 2020-2021-ben a COVID járvány kapcsán – a 3. ülésre vonatkozóan – pályáztak.
A pályázatok beadásának határideje: folyamatos.
A pályázat feltételei:
•    MPE kiképzőnél heti 2, 3, 4 ülésben futó sajátélményű terápia. Szükséges az analízis kiképző analízissé nyilvánítottsága, vagy az erre vonatkozó pályázatban is jelzett szándék.
•    Pályázat benyújtása,
1) Indoklás, melyben a pályázó röviden indokolja, hogy miért van szüksége az ösztöndíjra.
2) Részletes szakmai CV.
3) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó, amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, azt a pályázatban megjelölt célra használja fel. Ha bármely okból ez részben vagy egészében nem történne meg, akkor a pályázó az ösztöndíjat visszafizeti az alapítványnak. A pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ösztöndíj felhasználásának befejeztével arról tájékoztatja az alapítvány kuratóriumát.

A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és pályázókat 45 napon belül tájékoztatja a pályázat elfogadásáról/elutasításáról.

Sikeres pályázás esetében az alapítvány a nyertesnek átutalással folyósítja az ösztöndíjat.

A pályázat beküldendő a kuratórium elnökének címére
(dr. Bokor László, e-mail: laszlo.bokor@mentalport.hu), e-mailben.