Absztrakt követelmények 2022

Tartalmi követelmények:

Az előadás témája a pszichoanalízis elméleti, technikai, tudománytörténeti vagy kutatási irányzatába illeszkedő, a pszichoanalízis valamelyik irányzatához kapcsolódó, illetve a kongresszus szakmai közönsége számára releváns információkat nyújtó és érdeklődést kiváltó munka.
Az előadás címe tükrözi az előadás tartalmát, célja, hogy tájékoztassa a választott témáról a hallgatóságot.
Az absztraktnak tartalmaznia kell az előadás fő mondanivalóját. Javasolt az alábbi szerkezet: bevezetés (a témaválasztás indoklása), a fő tézisek, állítások, problémafelvetések stb. megfogalmazása, majd diszkusszió, következtetések levonása, összegzés.
Amennyiben az előadás klinikai anyagot tartalmaz, az előadónak biztosítania kell a páciens anonimitását, melyre az absztraktban is különös figyelmet kell fordítania.

Formai követelmények:

  • A szöveg terjedelme legalább 1400 karakter (szóközökkel), de nem haladhatja meg a 2000 karaktert (szóközökkel; a szöveg a cím, a szerzők neve és munkahelye nélkül értendő).
  • Kérjük a szerzők teljes (nem rövidített, titulus nélküli) nevét, majd a szerző képzettségeit, titulusát és tevékenységét, valamint az absztrakt-kötetben feltüntethető email-es elérhetőségét és munkahelyének pontos nevét megadni.
  • Kérjük tüntesse fel, hogy az egyesület honlapján megadott műfajok közül melyikkel jelentkezik.
  • Az absztraktban szereplő rövidítések esetén kérjük az első említésnél a rövidítés feloldását.
  • Az absztraktban szereplő hivatkozások esetén kérjük a szerző, évszám forma használatát.

Az előadás kivonatokat csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az megfelel a beküldés tartalmi és formai feltételeinek. A Program Bizottság a beküldött absztraktokat véleményezi és dönt arról, hogy változtatás nélkül elfogadja, vagy átírásra visszaküldi és módosítást kér, vagy amennyiben a konferencia programjába nem illeszthető elutasítja az absztraktot. Döntéséről a szerző által megadott email címen értesítést küld.

Az absztraktok befogadása, véleményezése és programba illesztése a megadott határidőkön belül történik.